Privacy verklaring Bloemsierkunst Groeneveld

Ons privacy beleid is opgezet ter bescherming van de privacy van bezoekers en gebruikers van onze website(s) en maakt onderdeel uit van onze leverings- en betalingsvoorwaarden voor de detailhandel in bloemen en planten. Het beleid is van toepassing op alle producten en diensten van Bloemsierkunst Groeneveld tenzij hier nadrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken. De privacy van alle bezoekers en gebruikers van de Bloemsierkunst Groeneveld website(s) wordt gerespecteerd. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de persoonlijke gegevens die de gebruiker ons vertrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

De bescherming van uw persoonsgebonden gegevens zijn voor ons van groot belang. De gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. We informeren u hierbij hoe wij met uw persoonsgegevens omgegaan.

De persoonsgegevens – welke mogelijk noodzakelijk zijn voor bestellingen en bezorging – die wij van u krijgen voor verwerking, gebruiken wij uitsluitend binnen het kader van het gegevensbeschermingsrecht. U kunt informatie vinden op onze website, zonder persoonlijke informatie te moeten verstrekken. Tijdens uw bezoek aan onze website blijft u in beginsel anoniem. Alle verbindingsinformatie die uw internetbrowser geeft bij elke bezochte websitepagina – zoals bijvoorbeeld de datum, verblijfsduur of naam van uw internetprovider – wordt bij ons zonder persoonsverbinding gebruikt. Tenzij u zich met een gebruikersnaam en wachtwoord heeft aangemeld. Persoonlijke informatie verstrekt u vrijwillig. Bijvoorbeeld voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief, het plaatsen van een bestelling, het aanmelden voor een workshop, of een andere actie. Deze persoonlijke informatie die op invulformulieren kunnen worden gevraagd zijn:

  1. Geslacht voor uw aanhef
  2. Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
  3. Adres
  4. E-mailadres
  5. Telefoonnummer
  6. Geboortedatum of andere speciale datum

Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling volgens de leveringsovereenkomst uit te voeren, de gewenste dienst te kunnen uitvoeren of uw vraag of reclamatie voor service na de koop op te volgen.

Als wij voor uitvoerende diensten een derde inzetten voor bijvoorbeeld de bezorging of betaling krijgt deze van ons alleen de noodzakelijke gegevens. Daarbij zijn deze diensten zelf ook verplicht uw persoonlijke gegevens te beschermen. Uw telefoonnummer wordt alleen gebruikt om u terug te bellen. Uw e-mailadres hebben wij nodig om uw (herhaal)bestelling te kunnen bevestigen, te kunnen factureren en voor e-mailberichten om vragen te kunnen stellen of te moeten beantwoorden en om de nieuwsbrief te kunnen versturen. U kunt zich bij elke nieuwsbrief afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven. Van uw bestellingen kan een bestelhistorie worden bijgehouden en bij betalingen op factuurbasis een factuurhistorie met bijbehorende debiteurenkaart.

Als u voor het eerst een bestelling plaatst of voor het eerst gebruikmaakt van functies waarvoor u zich moet registreren, worden uw gegevens opgeslagen in ons relatiebeheer. Daarmee kunnen wij u uw toekomstige bestellingen gemakkelijker afhandelen.

Wij zullen wij om uw toestemming vragen als wij uw gegevens gebruiken voor iets waar volgens wettelijke bepalingen uw toestemming voor nodig is. De gegeven toestemming kunt u altijd intrekken en/of u kunt tegen andere gebruikmaking protesteren.

Wettelijk is bepaald dat wij de gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en ter verbetering van onze diensten, gebruikersprofielen – anoniem – kunnen benutten. Maar alleen wanneer u niet gebruik heeft gemaakt van uw wettelijke recht om tegen dit gebruik van uw gegevens protest aan te tekenen.

Bij voorkeur zetten geen cookies. Het kan mogelijk zijn dat wij voor onze diensten wel cookies moeten inzetten. Cookies zijn kleine databestanden die uw internetbrowser op uw computer opslaat. In cookies kan informatie over uw bezoek aan onze website worden opgeslagen. De meeste browsers en websites vragen u om cookies te accepteren. U kunt uw browser zo configureren dat deze cookies weigert of vooraf om bevestiging vraagt. Als u cookies weigert, kan het echter tot gevolg hebben dat niet al onze functies storingsvrij werken.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een reclame-analysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zgn. cookies, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookies geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerders samen te stellen, en voor verdere diensten die met het website- en internetgebruik samenhangen. Ook zal Google deze informatie in bepaalde gevallen aan derden doorgeven, zolang het wettelijk voorgeschreven is of zover de derde partij deze gegevens in opdracht van Google verwerkt. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere data van Google linken. U kunt de installatie van cookies met de betreffende instelling van uw browser verhinderen; maar we wijzen u erop dat u in dat geval niet alle functies van de website ten volle kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website stemt u ermee in dat Google de over u gevonden informatie op de hierboven genoemde wijze verwerkt voor het hiervoor genoemde doel.

Door onze internetaanwezigheid op sociale media zoals Facebook, Pinterest, Youtube, etc. kunnen wij gebruik maken van plug-ins van deze sociale media, zoals bijvoorbeeld de Facebook ‘Vind ik leuk’-knop. Bij die knop, resp. het erop klikken, wordt een directe verbinding tussen uw computer en de server van de aanbieder van de plug-in (bijvoorbeeld Facebook) tot stand gebracht. Daarbij kunnen door deze sociale media websites persoonsgebonden en niet-persoonsgebonden gegevens van u verzameld worden. Wij raden u aan informatie in te winnen over het soort gegevens waar het om gaat, het doel en de omvang van de gegevenswinning, en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door bijvoorbeeld Facebook. Alsmede over uw relevante rechten en de instellingsmogelijkheden om uw privésfeer te beschermen. Lees hiervoor het privacy beleid op bijvoorbeeld https://www.facebook.com/privacy/explanation

U heeft het recht te allen tijde informatie over de over u opgeslagen persoonlijke gegevens in te zien en deze te corrigeren, aan te vullen of te wissen.

Haren, 2020